Budowanie krajowego ekosystemu innowacji – synergia funduszy strukturalnych, krajowych z programu Horyzont 2020 – model EIT/KIC

Budowanie krajowego ekosystemu innowacji – synergia funduszy strukturalnych, krajowych z programu Horyzont 2020 – model EIT/KIC

  W Polsce istnieje kilka możliwych źródeł finansujących innowacyjne pomysły. Innowacje wspierają m.in. fundusze krajowe, strukturalne oraz program Horyzont 2020. Wszystkie te sposoby finansowania są elementami krajowego ekosystemu wspierania innowacji. Można go...