ClimateLaunchpad jest największym na świecie konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (na etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i ochrona klimatu .Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz wyjazd na finał konkursu, który odbędzie się w Limassol  na Cyprze.

Konkurs realizowany jest w 34 państwach świata. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., a jego głównym sponsorem jest firma DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zapraszamy zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, ale również małych i średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KWALIFIKOWANYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

 

Do konkursu można zgłaszać się wyłącznie w kraju pochodzenia. Z udziału w konkursie wykluczone są pomysły, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie grantowym Climate-KIC Acceleration Programme w bieżącym lub poprzednim roku lub które zostały zakwalifikowane do udziału w poprzednich edycjach konkursu ClimateLaunchpad.

Do udziału w konkursie zapraszamy również firmy, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty zgłoszenia do udziału w konkursie, które nie otrzymały wsparcia finansowego (w formie inwestycji typu Venture) w kwocie przekraczającej 200 000 EUR oraz które nie prowadzą jeszcze sprzedaży swoich produktów / rozwiązania / prototypu na zasadach komercyjnych.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach:

 

Etap 1 Boot Camp + coaching
Dwudniowe szkolenie prowadzone przez certyfikowanych trenerów z Holandii, Anglii oraz Cypru prezentujące metodologię pracy, zasady konkursu oraz system pracy z pomysłodawcami i ostatecznej oceny zgłoszonych pomysłów. Szkolenie odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2017 r. we Wrocławiu w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego, którego podmiotem zarządzającym jest główny sponsor konkursu firma DOZAMEL Sp. z o.o.

W I etapie każdy uczestnik szkolenia ma możliwość uczestniczenia w sesjach doradztwa (sesje on-line) oraz szkoleniu z autoprezentacji.

Etap 2 Finał krajowy

Podczas krajowego finału, który odbędzie się w dniu 19.08.2017 r. w Wałbrzychu w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, komisja dokona wyboru trzech pomysłodawców / zespołów projektowych, którzy reprezentować będą nasz kraj w finale konkursu.

Na laureatów krajowego finału w Wałbrzychu czekają nagrody:

 • Vouchery na loty dla laureatów na europejski finał (Cypr) ufundowane przez DOZAMEL Sp. z o.o. o łącznej wartości 4 500 zł;
 • Szkolenia ufundowane przez Ernst&Young o wartości 2 000 zł;
 • Profesjonalna kampania promocyjno-reklamowa w mediach społecznościowych o wartości 3 000 zł;
 • Profesjonalne opracowanie graficzne prezentacji uczestników finału europejskiego – ufundowane przez Studio komunikacji wizualnej trzypunkty sp. z o.o. o łącznej wartości 4 000 zł;
 • Doradztwo dotyczące autoprezentacji w języku angielskim ufundowane przez WeDo Academy o łącznej wartości 2 000 zł.

Etap 3 Finał konkursu

Finał konkursu odbędzie się w terminie 17-18.10.2017 w Limassol (Cypr).

Nagrody główne w konkursie

 1. Czek na 10 tys. €
 2. Czek na 5 tys. €
 3. Czek na 2,5 tys. €

Organizator konkursu pokrywa koszt udziału w finale trzech pomysłodawców / zespołów projektowych (zwrot kosztów podróży do kwoty 500,00 € na zespół).

Dodatkowo przeprowadzone zostaną konkursy tematyczne w dziedzinach:

 • Decision Metrics & Finance
 • Sustainable Land Use
 • Sustainable Production Systems
 • Urban Transitions
 • Carbon Negative

W 2016 roku w Tallinnie w konkursie „Sustainable Land Use” zespół MagPlanTex – otrzymał nagrodę główną – czek na kwotę 5 000 Euro. MagPlanTex to trójka absolwentów Politechniki Łódzkiej oraz ich pomysł na wykorzystanie biodegradowalnych mat o właściwościach magnetycznych w rolnictwie ekologicznym.

W każdym z konkursów tematycznych nagrodą jest czek na 5 000 Euro!

W poprzedniej edycji konkursu, na zwycięzcę konkursu tematycznego „Carbon Negative” czekała również nagroda dodatkowa w postaci wyjazdu do Kalifornii (USA).

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest do dnia 14.05.2017 r. O udziale w konkursie decyduje jakość zgłoszonych pomysłów (potencjał ekonomiczny, wiedza/doświadczenie pomysłodawcy oraz wpływ przedsięwzięcia na środowisko/klimat)

Udział w konkursie jest bezpłatny dla każdego uczestnika i na każdym etapie konkursu.

Regulamin konkursu

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie on-line.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na temat konkursu wraz z szczegółowymi zasadami oraz formularzem zgłoszeniowym na stronie projektu: www.climatelaunchpad.org

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do kontaktu:

Damian Sowa
tel.: (74) 648 04 18
damian.sowa@darr.pl

Tomasz Pająk
tel.: (74) 648 04 45
tomasz.pajak@darr.pl

 

 

Share This