szpital

Climate-KIC Polska zakończył właśnie pierwszy etap współpracy z Domem Zakonnym we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza dotyczący przebudowy i remontu ponad stuletniego budynku należącego do kompleksu poszpitalnego, którym opiekują się siostry przy ul. Rydygiera. Prace mają być sfinansowane ze środków strukturalnych, a zespół Climate-KIC miał swój udział w przygotowaniu dokumentacji przedsięwzięcia na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 4.3 Dziedzictwo kulturowe.

Imponujący budynek pomocniczy szpitala powstał w 1906 roku, a ponad sto lat później – w 2007, został wpisany do rejestru zabytków jako forma budownictwa użyteczności publicznej charakterystyczna dla krajobrazu Wrocławia z początku XX wieku. Co ciekawe, Zakład Leczniczo-Opiekuńczy Św. Jerzego (taką nazwę nosił wówczas szpital) został utworzony na terenach ogródków działkowych dawnego Wrocławia. Obecnie znajduje się w ścisłym centrum miasta.

siostry

s. Dorota Baron i s. Ewa Jędrzejak, Fundacja Ewangelium Vitae

Dzięki środkom pochodzącym częściowo z funduszy europejskich, siostry Boromeuszki wraz z Fundacją „Evangelium Vitae” chcą odnowić budynek o nazwie Dom św. Anny przy ul. Rydygiera 22-28. Ma on stanowić zaplecze dla przyszłej Wyższej Szkoły Medycznej p.w. Miłosierdzia Bożego oraz Szpitala Położniczo – Ginekologicznego we Wrocławiu, a przede wszystkim dla realizowanych już działań prorodzinnych, takich jak: nieodpłatna Poradnia Rodzinna, Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Centrum Troski o Płodność, Szkoła Rodzenia, Poradnia Laktacyjna, Bank Niemowlaka, Klub Mam czy Okno Życia.

Odnowiony budynek ma pełnić także funkcję muzealną i kulturalną – przypominając o swojej przeszłości.

 

Share This