CLP16_badges04_DR

ClimateLaunchpad jest największym europejskim konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych na etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożeniowym z zakresu ochrony klimatu i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Do udziału w tegorocznej edycji ClimateLaunchpad zapraszamy zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców (firmy istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

Gółwna nagroda w konkursie to 10 tysięcy Euro.

Program realizowany jest w 24 państwach Europy oraz w Izraelu. W Polsce konkurs prowadzony jest przez partnera Climate-KIC, Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Zobacz szczegółowy zakres tematyczny konkursu.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

Etapy ClimateLaunchpad

Etap 1 Boot Camp + coaching

Dwudniowe szkolenie prowadzone przez trenerów z Holandii prezentujące metodologię pracy, zasady konkursu oraz system pracy z pomysłodawcami i ostatecznej oceny zgłoszonych pomysłów. Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.06.2016 r. we Wrocławiu. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia będzie uczestniczył w 5 sesjach doradztwa (sesje on-line) oraz szkoleniu z autoprezentacji.

Etap 2 Finał krajowy

Podczas krajowego finału, który odbędzie się w dniu 5.08.2016 r. we Wrocławiu, komisja dokona wyboru trzech pomysłodawców / zespołów projektowych, którzy reprezentować będą nasz kraj w finale konkursu.

Na laureatów krajowego finału we Wrocławiu czekają nagrody:

  • Firma LIFEMOTION z Łodzi przygotuje logotyp oraz opracuje graficznie prezentację na finał w Estonii – wartość nagrody 10 000 zł,
  • Firma OTREK Sp. z o. o. Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu przekaże bon na dwudniowe szkolenie z dziedziny przedsiębiorczości wybrane przez laureata konkursu,
  • Profesjonalne przygotwanie zgłoszenia patentowego oraz doradztwo kancelarii patentowej „REJMAN” z Wrocławia.

Etap 3 Finał konkursu

Finał konkursu odbędzie się w terminie 7-8.10.2016 w Estonii (Tallinn).  Nagrodą główną w konkursie jest czek na kwotę 10 tys. €. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 5 tys. €, natomiast trzecia nagroda to 2,5 tys. €.

 

Organizator konkursu pokrywa koszt udziału w finale trzech pomysłodawców / zespołów projektowych (zwrot kosztów podróży do kwoty 500,00 € na zespół).

Rekrutacja prowadzona będzie do 2.06.2016 r. – O udziale w konkursie decyduje jakość zgłoszonych pomysłów, ich potencjał ekonomiczny, wiedza/doświadczenie pomysłodawcy oraz wpływ przedsięwzięcia na środowisko/klimat.

Udział w konkursie jest bezpłatny dla każdego uczestnika i na każdym etapie konkursu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie on-line.

Regulamin konkursu

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na temat konkursu wraz z szczegółowymi zasadami oraz formularzem zgłoszeniowym na stronie projektu: www.climatelaunchpad.org

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do kontaktu:

Damian Sowa tel.: (74) 648 04 18 damian.sowa@darr.pl

Tomasz Pająk tel.: (74) 648 04 45 tomasz.pajak@darr.pl

Share This